सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : सन्तोष ढकाल ( राजस्व शाखा प्रमुख )

सम्पर्क टाेल फ्री  नम्बर :  16602558888  ( पैसा नलाग्‍ने फाेन न‌म्बर )

Email : itahari.municipality@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/ItahariSubMunRajaswasakha/