सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : नविन भट्टराई

सम्पर्क नम्बर : 025-584659

Email : itahari.municipality@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/ItahariSubMunRajaswasakha/